Rechts van de balieruimte de nieuwe aanbouw met geschakelde behandelkamers. Binnen het ontwerp voor het interieur zijn de wanden tussen balie en naastliggende behandelkamers voorzien van een verticale uitsnede ter plaatse van de bureaubladen. Hierdoor ontstaat een bijzondere doorkijk. Vanaf de wachtruimte / balieruimte heeft de bezoeker het zicht over een 12 meter lang bureaublad waarin vier spoelbakjes zijn opgenomen.

 

Door het plaatselijk aanbrengen van verticale sneden in de wanden van het interieur ontstaan er lange zichtlijnen en doorkijkjes. Dit geeft de praktijk extra diepte en perspectief waardoor de ruimtelijkheid naar een maximum is gebracht.