TENTOONSTELLING: KINDERSTOELEN

De tentoonstelling laat kindermeubelen zien en geeft daarmee in kort bestek een afspiegeling van de ontwikkeling van de stoel in de 20e eeuw. Als seriemeubel is de kinderstoel vaak een verkleinde dubbelganger van het volwassen exemplaar, maar nogal wat gerenommeerde ontwerpers als b.v. Gerrit Rietveld hebben zich juist uitgedaagd gevoeld door de kleine schaal van het ding en er een geheel eigen vorm aangegeven. Daarnaast heeft ook de fantasie en dadendrang van niet professionele jonge vaders prachtige voorbeelden opgeleverd van uit liefde voor het kroost geconstrueerde meubeltjes.