TENTOONSTELLING: WERKSTOELEN

De tentoonstelling toont werkstoelen vanaf 1900 die interessant zijn vanwege de curieuze constructie of omdat er een idee mee in gang werd gezet. Sommige stoelen hebben een waarde alleen al omdat ze er nog zijn, of omdat ze iets laten zien van een ontwikkeling die vaak al veel ouder is dan men zich realiseert. De tentoonstelling laat werkstoelen zien van vlechtbankje tot melkkruk en van typistenstoel tot tandartsstoel.