Het bureau ontwerpt vormgevingsplannen voor het totale interieur van bestaande of nieuwbouwhuizen, villa’s, boerderijen, appartementen of woonhuizen met aansluitende praktijkruimten. Ook vormgevingsplannen voor een deel van het interieur, zoals de vormgeving van een woonkamer, badkamer, keuken enz. worden door het bureau ontworpen.

 

Tijdens de ontwikkeling van een vormgevingsplan worden uiteenlopende aspecten besproken zoals de functionaliteit, de ruimtelijkheid, de onderlinge relaties van ruimten, de routing, evenals de materialisering, detaillering, het licht, de verlichting, het kleurgebruik en het meubilair.

 

Een belangrijk uitgangspunt binnen het bureau is het interieur tot eenheid te brengen met de architectuur. In samenhang kunnen binnen en buiten elkaar versterken. Bij nieuwbouwwoonhuizen wordt dan ook waar mogelijk in nauwe samenwerking met de architect gewerkt.

 

Zowel zakelijk als particulier kan vrijblijvend een afspraak worden gemaakt voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek komen vragen tav. interieur, architectuur en inrichting aan de orde. Aan de hand van kleine schetsen wordt onderzocht hoe de wensen van de opdrachtgever kunnen worden vertaald naar een ruimtelijke oplossing. In het verdere ontwerpproces en de uitwerking van plannen komen de ideeën tot ontwikkeling aan de hand van schetsen, maquettes en computerpresentaties. Gedachten die in wisselwerking met de opdrachtgever worden omgezet naar een tastbare vorm.
Na het kennismakingsgesprek wordt een verslag opgemaakt en de werkwijze in fasen, afhankelijk van de omvang van de opdracht, vastgelegd. De opdrachtgever houdt zo overzicht en kan door schatting van de nodige ontwerpuren zich een indicatie vormen van de kosten.