Het bureau ontwerpt vormgevingsplannen voor utiliteitsbouw, met een specialisatie in de inrichting en vormgeving van praktijkruimten [tandartsenpraktijk, dokterspraktijk, zorgcentra, dagverblijven, werkvoorzieningen voor gehandicapten e.d.] Verder ontwerpt het bureau vormgevingsplannen voor kantoren, winkels, restaurants, hotels etc.

 

Van groot belang in elk ontwerp is de relatie van de mens tot zijn ruimtelijke omgeving, een in maat en verhouding ontworpen functionele en humane werkplek. Aandacht voor het juiste werkklimaat als voorwaarde voor een optimaal functioneren.

 

Met de bestaande ruimte als uitgangspunt wordt een inventarisatie gemaakt van wensen en behoeften van de opdrachtgever. Het programma van eisen en de typerende karakteristiek van het bedrijf zijn doorslaggevend bij de keuzes in het vormgevingsproces.

 

Zowel zakelijk als particulier kan vrijblijvend een afspraak worden gemaakt voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek komen vragen tav. interieur, architectuur en inrichting aan de orde. Aan de hand van kleine schetsen wordt onderzocht hoe de wensen van de opdrachtgever kunnen worden vertaald naar een ruimtelijke oplossing. In het verdere ontwerpproces en de uitwerking van plannen komen de ideeën tot ontwikkeling aan de hand van schetsen, maquettes en computerpresentaties. Gedachten die in wisselwerking met de opdrachtgever worden omgezet naar een tastbare vorm.
Na het kennismakingsgesprek wordt een verslag opgemaakt en de werkwijze in fasen, afhankelijk van de omvang van de opdracht, vastgelegd. De opdrachtgever houdt zo overzicht en kan door schatting van de nodige ontwerpuren zich een indicatie vormen van de kosten.