Laura Kaptein Interieurarchitectuur:

 

 

 

 

 

 

Het Interieur en de Architectuur van een gebouw zie ik als een samenhangend geheel, waarbinnen het meubel als architectonisch element een voorname en bepalende rol speelt. In de vorm te geven ruimte staat het bereiken van een maximale ruimtelijkheid centraal.

 

Functionaliteit is voor mij een vanzelfsprekend uitgangspunt, dat tot uitdrukking moet komen in een heldere organisatie, structurering en routing en het hanteren van ergonomische principes.

 

Dat de detaillering is afgestemd op de vormgeving als geheel is voor mij een voorwaarde, evenals subtiliteit in de toepassing van materialen.

 

De onderlinge afstemming van de ruimtelijke structuur, materialisatie, detaillering en toepassing van licht leidt tot een minimalistische esthetiek, nuttige gebruiksruimte en sfeervolle ruimtelijkheid.